O firmie

Pracownia ArchiGROUP powstała w Rzeszowie jako efekt współpracy projektowej architektów Marka Chrobaka i Andrzeja Depy. Studia na Politechnice Krakowskiej na Wydz. Architektury w latach 1990-96 oraz kilkuletnie doświadczenie w Biurze Projektów we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) zapoczątkowały owocną współpracą i utworzenie w 1998 r. Studia Architektury ArchiGROUP.

Pełna dyspozycyjność, zaangażowanie w pracy, ciągle unowocześnianie metod i warsztatu pracy, terminowość i fachowość to tylko niektóre zalety naszej pracowni.
Obecnie na stale współpracujemy z branżowymi pracowniami wyspecjalizowanymi w odpowiednich dziedzinach projektowych jak:

 • konstrukcje,
 • instalacje sanitarne,
 • instalacje elektryczne,

Pracownie te posiadają wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Oferta nasza dotyczy wykonywania pełnej obsługi projektowej i zastępstwa inwestycyjnego począwszy od porad doboru lokalizacji, poprzez wykonanie inwentaryzacji i koncepcji oraz pełnej wielobranżowej dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami aż do pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego na realizowanym obiekcie. 

W skład zespołu projektowego wchodzą:

 • mgr inż. arch. Marek Chrobak – architektura,
 • mgr inż. arch. Aneta Czekańska - architektura,
 • mgr inż. arch. Izabela Kubit - architektura,
 • mgr inż. arch. Maciej Nerc - architektura,
 • mgr inż. arch. Joanna Kostyra - architektura,
 • mgr inż. arch. Marcin Chmura – architektura wnętrz,
 • mgr inż. Janusz Muszyński – konstrukcje,
 • mgr inż. Zbigniew Chrobak – drogi i ukształtowanie terenu,
 • mgr inż. Jacek Pawłowski – kosztorysy i inspekcje na budowie.